Trava Bong (DEX trava)

Category:
potion/oil/substance
Description:

Cijena: 2E$ / kom

Prodaje ju Lee Kay, trgovac suhim biljkama sa Istočne tržnice

Ako se razmuti u vodi i popije:
- nakon 3 runde +4 DEX na 1 sat; poslije toga 2 sata -2 DEX i -2 STR

Ako se proguta na suho:
- nakon 6 rundi +4 DEX na 1 sat; poslije toga 2 sata -2 DEX i -2 STR

Bio:

Trava Bong (DEX trava)

Zagreb 2028 ivan_racic79